TBA

אירוע ועידת הסייבר השנתית של INSS, שלישי, 4 בספטמבר 2012, 15:20
אבי ויסמן

אבי ויסמן

מנהל בית ספר לאבטחת מידע

See Security

אבי ויסמן הקים ב-2002 את המכללה לאבטחת מידע, לימים המכללה לסייבר או להגנה ולתקיפה קיברנטית. כיום המכללה הינה בין שבע המכללות הייעודיות הקיימות ברחבי העולם לתחום הסייבר.

ב-2007 הקים את "הפורום הישראלי לאבטחת מידע" יחד עם האלוף יעקב עמידרור – לימים ראש המטה לביטחון לאומי, איגוד התנדבותי של מאות מנהלי אבטחת מידע בישראל, כצעד מקדים לקראת הקמת המטה הקיברנטי הלאומי במשרד ראש הממשלה ב-2012.

בין השאר, נזקפת לזכות הפורום הגדרת מקצועות אבטחת המידע בישראל, כפי שהוכרזו בינואר 2015 על-ידי המטה הקיברנטי הלאומי: ארכיטקט הגנה קיברנטית, מנהל (CISO), מומחה בדיקות חדירות, מומחה מתודולוגיות הגנה קיברנטית, מבקר הגנה, וחוקר קיברנטי.

הרצאות נוספות באירוע ועידת הסייבר השנתית של INSS

Open Accessibilty Menu