08:00

התכנסות ורישום

09:00

מליאה ראשית (מנחה: ד"ר גבי סיבוני, ראש תכנית הסייבר)

08:00

ברכות
אלוף (מיל') עמוס ידלין

08:05

דברי פתיחה

08:15

הסייבר והבטחון הלאומי
General (ret.) Michael Hayden

09:55

מושב 1

08:55

אתגרי הגנת הסייבר של מדינת ישראל
רמי אפרתי

09:10

הגנת סייבר הינה מאמץ לאומי
Guy-Philippe  Goldstein

09:25

חומות ושערים נכשלים. מה עכשיו?

09:40

הגנת תשתיות ושירותים חיוניים מפני תקיפות סייבר כמרכיב בבטחון הלאומי

10:00

אתגרי המערכת הפיננסית

11:20

הפסקה

11:50

מושב 2

10:50

מחוברים ברשת

11:10

הגנה רב מימדית במרחב הסייבר
תא"ל (מיל.) יאיר כהן

11:30

סייבר, משפט והגנת פרטיות - הילכו יחדיו?
עו"ד יורם הכהן

11:50

תקיפות סייבר פיזיקליות והביטחון הלאומי
Ralph Langner

12:30

אבטחת רשת תהליכים תעשייתית ICS - האתגר המקצועי
אלברטו (דטו) חסון

12:50

הרצאה מסכמת
אלוף (מיל') עמוס ידלין

14:10

הפסקת צהריים

15:00

מושב פתרונות לסייבר

14:00

ישראל בראי הסייבר העולמי

14:40

Security - Cyber Situational Awareness using Modeling and Simulation technology
Uri Levy

15:20

TBA
אבי ויסמן

15:00

סדנה 2

14:00

* בקרת תהליכים במתקני תשתיות לאומיות קריטיות ובמתקנים בטחוניים
Ralph Langner
אלברטו (דטו) חסון

15:00

סדנה 1

14:00

* אתגרים, מגמות והזדמנויות עסקיות בתחום הסייבר * שיתוף פעולה בין מדינות ועסקים בתחום הגנת הסייבר * כיוונים לפיתוח טכנולוגי ועסקי
General (ret.) Michael Hayden
אלוף (מיל') עמוס ידלין

17:00

סיום
Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu